Mitä yökerhosta haetaan?

Mitä yökerhosta haetaan?

Monet pääkaupungin yökerhot ovat profiloituneet tietyin tavoin. Osan asiakaskunta saattaa olla selkeän monikulttuurissa. Osassa örvellysmeininki saattaa olla yleisempää, kun taas toiset paikat ovat selkeästi profiloituneet siisteiksi juhlapaikoiksi.
Moni juhlija käy illan aikana ensiksi syömässä ulkona. Tämän jälkeen saatetaan käydä ensin useammassakin paikassa ennen kuin hakeudutaan yhteen paikkaan pidemmäksi aikaa tanssimaan ja pitämään hauskaa. Yhdessäolo ystävien kanssa tuntuu olevan monen juhlijan päätavoite. Osa saattaa etsiä yökerhoista seuraa – joko yhdeksi illaksi tai pidemmäksi aikaa. Syyt käydä yökerhoissa ovat moninaisia.
Osa on sitä mieltä, että yöelämässä ihmismieli avartuu ja ihmiset hyväksyvät sellaisiakin asioita, joita he eivät normaalisti hyväksyisi. Moni kutsuu Kaikua tasa-arvoa huokuvaksi paikaksi, jonne jokainen on tervetullut sellaisena kuin on. Osa kävijöistä vertaa Kaikua jopa omaan olohuoneeseensa, mikä kertonee siitä, kuinka hyvin kävijät paikassa viihtyvät. Kaiku on saanut jopa kansainvälistä kiitosta – se on mainittu mediassa eräänä maailman parhaimmista klubeista, mikä on melkoinen saavutus pienessä Suomessa sijaitsevalta klubilta.

Millaista on alan yrittäjyys?

Yökerhotoimintaa voidaan tarkastella myös aivan päinvastaisesta näkökulmasta – yökerhotoimintaa ylläpitävien toimijoiden näkökulmasta. Millaista sitten alan yrittäjyys on? Yritystoiminnan kannattavuus on alalla yleisesti kovin vaihtelevaa. Suosituissa paikoissa viikonloppuisin kävijöitä riittäisi usein enemmän kuin sisään mahtuu. Arkipäivisin saattaa kuitenkin olla melko hiljaista. Alalla on pakko tehdä kovasti töitä, jotta yrittäjä selviää kaikista yritystoiminnan aiheuttamista kuluista ja veroista. Yrittäminen ei välttämättä ole kovin helppoa millään alalla, mutta tällä alalla se saattaa olla erityisen haasteellista. Jos joku ajattelee, että oman yökerhon pitäminen voisi olla mukava tapa ansaita juhlimisen lomassa, niin hän saattaa kokea karvaan pettymyksen huomatessaan, että yökerhon pitäminen on totista työtä, jossa yrittäjä pääsee kyllä katsomaan muiden juhlimista, mutta pääsee itse harvoin mukaan juhlatunnelmaan.

Toisaalta osa yrittäjistä on sitäkin mieltä, että juuri tällä hetkellä alalla eletään hyviä aikoja ja että alalla menee nyt reippaasti paremmin kuin joitakin vuosia aikaisemmin. Perinteiset yökerhot eivät kuitenkaan ole enää niin trendikkäitä kuin joitakin vuosia sitten. Sama kehityssuunta on näkynyt Suomen lisäksi myös kansainvälisellä tasolla. Tästä huolimatta yökerhotoiminnan sijaan esimerkiksi ruokakulttuurissa on ollut viime vuosina näkyvillä vahvistumisen merkkejä – monien muiden vaihtoehtoisten ajanvietteiden lisäksi. Nyt on trendikästä hankkia sosiaalista kanssakäymistä myös yökerhojen ulkopuolelta. Osa yökerhoista on vastannut tähän kehitykseen esimerkiksi muutamalla toisen kerroksensa aikaisempaa ravintolamaisemmaksi. Tämä onkin monen juhlijan mielestä toivottu kehityssuunta – monen mielestä on aivan loistava idea saada näppärästi läheltä hiukopalaa, jos nälkä yllättää kesken juhlimisen.

Helsingin yöelämälle on tyypillistä se, että parikymppiset osallistuvat juhlimiseen aktiivisesti. Kuitenkin myös heidän ostovoimassaan näkyvä rajallisuus näkyy juhlakäyttäytymisessä. Parikymppisillä ei välttämättä ole kovin paljon rahaa käytettäväksi juhlintaan ja moni parikymppinen ilmoittaakin bailubudjetikseen viisikymppiä tai sen alle. Tällä summalla yökerhon pitäjä ei vielä rikastu.
Nykyisessä elämäntavassa on myös nähtävillä muutoksia aikaisempien vuosien elämäntapaan ja nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että viikonloppu on ihmisten pääasiallista bailaamisaikaa. Erityisesti lauantai on tärkeä päivä yöklubeille. Jos halutaan verrata lauantain tuottoisuutta muihin viikonpäiviin, voidaan sanoa lauantain olevan 100 pinnaa ja perjantain vain 70.

Haasteita alan yrittäjille tuovat kalliit liikepaikat sekä lyhyt rahastusaika, joka rajoittuu lähinnä viikonloppuöihin. Yrityksen kannattavuutta silmällä pitäen voidaan sanoa, että tämä on yrittäjälle suuri haaste, varsinkin kun yökerhot eivät enää ole omalla alallaan megatrendikkäitä. Niitä ei voida enää nykyään edes pitää ravintola-alalla kovin keskeisenä toimintamuotona, kuten ehkä joskus ennen voitiin.