Helsinki on monipuolinen kohde

Helsinki on monipuolinen kohde

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Helsinki on monipuolinen kohde, jonka yöelämä on vilkas, mutta joka tarjoaa monia mahdollisuuksia myös lapsiperheille. Luonnonläheisyys tekee Suomen pääkaupungista uniikin pääkaupungin. Toisaalta Helsinki hurmaa myös modernilla ilmeellään sekä puhtaalla ulkoasullaan.

Yökerhoyrittäjän näkökulmasta katsottuna Helsinki on toisaalta mielenkiintoinen ja toisaalta haastava kohde. Helsingissä suositut yökerhot keräävät runsaasti kävijöitä viikonloppuisin. Toisaalta Helsingissä vuokrataso on, etenkin keskustassa, erittäin kova. Muuhun Suomeen verrattuna vuokrataso huitelee aivan toisissa sfääreissä. Toisaalta taas muualla Suomessa ei ole samanlaista potentiaalia asiakkaiden osalta. Voidaankin sanoa, että yökerhoyrittäjän elämä on tasapainoilua kulujen ja kannattavuuden kanssa. Moni on vaikeuksissa pyrkiessään saamaan yrityksensä kannattavaksi.

Helsingissä lapsiperheille on tarjolla runsaasti erilaista tekemistä – myös sellaista, joka ei vaadi paksua lompakkoa. Helsingissä on oivallinen tilaisuus opettaa lapsi nauttimaan luonnonläheisyydestä. Tämä voi olla hieman yllättävää – puhutaanhan sentään Suomen pääkaupungista. Helsingissä on kuitenkin kovin merellinen tunnelma ja myös runsaasti hyviä ulkoilualueita, joissa on mahdollista päästä nauttimaan luonnonrauhasta. Monet saarikohteet ovat lähellä Helsingin rannikkoa ja mielenkiintoisia kohteita myös lapsiperheiden retkiä silmällä pitäen.

Joissakin Helsingin kohteissa yhdistyy sekä kaunis luonto, että Suomen historia. Esimerkiksi Suomenlinna on juuri tällainen kohde. Suomenlinnassa on mahdollista päästä sukeltamaan Suomen historian syövereihin upeissa, luonnonläheisissä maisemissa.

Helsingin tulevaisuus

Helsingissä puhutaan paljon kaupungin mahdollisesta alueellisesta eriarvoistumisesta. Uhkakuvia tähän suuntaan onkin jo nähtävillä ja tietyt alueet ovat jo nyt profiloituneet ”paremmiksi” ja ”huonommiksi” alueiksi. Esimerkiksi Kontulalla ja Ullanlinnalla on aivan erilainen maine ja jo asuntojen hinnatkin ovat näissä kahdessa aivan eri tasolla. Kaupunkisuunnittelijoiden olisikin tärkeää kiinnittää huomiota sellaisiin toimiin, joilla alueiden eriarvoistumista saataisiin ehkäistyä. Esimerkiksi Kivikossa tähän on pyritty rakentamalla asumisoikeusasuntoja, joiden on toivottu houkuttelevan alueelle työssäkäyviä lapsiperheitä. Kivikko on erittäin luonnonläheinen alue ja se sopiikin hyvin lapsiperheille, vaikkakin sen lähellä sijaitsevat Kontula ja Jakomäki saattavat hieman heikentää alueen houkuttelevuutta lapsiperheiden keskuudessa.

Helsinki on suosittu kohde myös turistien keskuudessa, mutta ehkä kaupungissa ei vielä täysin osata ottaa turismista kaikkea hyötyä irti. Helsingillä on paljon tarjottavaa turisteille, vaikkei se kooltaan ylläkään kaikkein suurimpien suurkaupunkien joukkoon. Helsinki on myös oivallinen solmukohta turistien pyrkiessä esimerkiksi Pietariin tai Tukholmaan tai kaukomaille. Helsinki-Vantaan lentokenttä tarjoaa hyvää palvelua sekä lentoja ympäri maailman. Nopea juna kuljettaa turistit nopeasti Helsingistä suoraan Pietariin ja laivalla matka taittuu mukavassa seurassa näppärästi joko Tukholmaan, Tallinnaan tai Saksaan. Kesäinen laivamatka on monen kesäloman huippuhetki! Hintatasollaan Helsinki ei välttämättä pysty kilpailemaan monen muun kaupungin kanssa ja ehkäpä tässä olisikin yksi kehittämiskohde mietittäessä pääkaupunkiimme kohdistuvaa turismia.

Suomessa tarvitaan tällä hetkellä entistäkin enemmän yrittäjien panosta. Tästä huolimatta moni yrittäjä kokee yrittämisen erittäin haastavana. Tähän epäkohtaan pitäisi puuttua, jotta maahamme, ja maamme pääkaupunkiin, saataisiin luotua nykyistä enemmän uusia yrityksiä, jotka voisivat tarjota lukuisia uusia työpaikkoja.

Helsinkiä on pidetty suhteellisen turvallisena pääkaupunkina ja tämä turvallisuuden taso pitäisi saada säilytettyä myös tulevaisuudessa. Maailmalla vellovat uhkakuvat ovat heittäneet harmaan pilvensä myös Helsingin ylle, vaikka pahimmilta uhkakuvien toteutumisilta onkin toistaiseksi vältytty. Päättäjät ovatkin vaikeiden kysymysten edessä: kuinka taata Helsingin turvallisuus ja kuinka estää kaupungin alueiden eriarvoistuminen? Yhtä yksinkertaista vastausta näihin kysymyksiin tuskin löytyy, vaan molemmat tavoitteet vaativat lukuisia toimia. Olisikin toivottavaa, etteivät tiukan taloudellisen tilanteen aiheuttamat säästöpaineet kohdistuisi jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin, koska juuri tämä aiheuttaa eriarvoistumista. Olisikin tärkeää kuunnella Helsingin asukkaita ja ottaa heidän toiveensa huomioon kaupunkia suunniteltaessa. Kaupunkisuunnittelulla on päättäjien lisäksi käsissään Helsingin tulevaisuuden menestyksen avaimet.